Introductie

Q-ratio B.V. is een organisatie die mensen terzijde staat die niet of onvoldoende hun eigen belangen kunnen behartigen. Dit kunnen belangen zijn die zorg-gerelateerd zijn of de meer materiële of financiële belangen. Afhankelijk van het soort belang wordt er een mentor (alleen zorg-gerelateerd) of een bewindvoerder (alleen t.b.v. de materiële en financiële zaken) of een curator (zowel zorg-gerelateerd als financiële zaken) benoemd.

Hoe het ook zij een curator, bewindvoerder of mentor van Q-ratio wordt altijd door de rechtbank, die bevoegd is in uw woonplaats, benoemd. Diezelfde rechtbank oefent ook controle uit op de werkzaamheden die nà de benoeming plaatsvinden. Die werkzaamheden zijn gebonden aan strikte regels welke door de rechtbank worden opgelegd. 

Ook de doorberekening van de cliënt-tarieven, die door de rijksoverheid zijn vastgesteld, wordt door de rechtbank gecontroleerd.

Daarnaast biedt het lidmaatschap van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomens-beheerders (BPBI) garanties voor de kwaliteit van en controle op de dienstverlening van de leden . Ook van die kant is Q-ratio aan strenge regels onderworpen v.w.b. organisatie en ethische normen.

Met deze organisatievorm bent u als cliënt altijd verzekerd van de beste vorm van dienstverlening en weet u van tevoren wat de kosten per jaar zullen zijn.