Menu Sluiten

Curator

Eigenlijk is een curator zowel bewindvoerder als mentor en is deze verantwoordelijk – en wordt ook door de rechtbank benoemd – voor zowel uw belangen die de zorg betreffen als de uw financiële belangen. 

Een belangrijk aspect bij curatele is dat diegene die onder curatele is gesteld niet meer “wils-bekwaam” is. Dit wil zeggen dat alleen de curator beslissingen voor u mag nemen. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in goed overleg met u of uw familie (naasten) omdat het uiteindelijk om uw belangen gaat. En die willen wij zo goed mogelijk behartigen.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar de informatie over de mentor of bewindvoerder