Menu Sluiten

Documenten

Q-ratio is wettelijk verplicht de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te respecteren en na te leven. Controle hierop vindt plaats door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Q-ratio hanteert een goedgekeurde klachtenregeling. De regeling kunt u, indien gewenst, downloaden. Indien een klacht naar uw mening niet correct door Q-ratio wordt afgehandeld kunt u in beroep gaan bij de BPBI, de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

Downloads
Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste documenten in PDF-formaat. Om deze bestanden te kunnen openen heeft u het programma Adobe Reader nodig. Acrobat Reader is een computerprogramma van Adobe waarmee pdf-bestanden te lezen zijn.


Privacyverklaring Q-ratio B.V.      |      Klachtenprocedure Q-ratio B.V      |

Tarieven Bewindvoering 2022      |


Tarieven
De tarieven voor curatele, bewindvoering of mentorschap worden jaarlijks door de Rijksoverheid (Staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid) vastgesteld. De rechtbank, curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn verplicht deze tarieven te hanteren. Een lijst van de tarieven in 2020 vind u in het menu onder ‘Documenten’

Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Er zijn personen en bedrijven die zich uitgeven voor mentor, bewindvoerder of curator, maar die niet als zodanig gekwalificeerd zijn en dus ook niet door de rechtbank in die functie worden benoemd. Meestal hanteren zij een methode om u een notariële of ‘onderhandse’ volmacht te laten tekenen voor de uit te voeren werkzaamheden en het doen van b.v. betalingen namens u. Indien u hierin toestemt  geeft u daarmee het beheer over uw bankrekening uit handen, zonder dat daar enige controle op is, met alle risico’s van dien. Een extra probleem kan zijn dat, naarmate eventuele dementie toeneemt, het vrijwel onmogelijk wordt om van de verstrekte volmacht af te komen. Eigenlijk geldt er maar één uitzondering, waarbij een volmacht wèl kan voldoen, uw kind of  kinderen regelen uw financiën.

Ook adviseren wij heel voorzichtig te zijn met het inschakelen van een vriendelijke vrijwilliger, buurman of -vrouw, neef of nicht. Niet iedereen kan de verleiding weerstaan wanneer men de beschikking krijgt over b.v. uw PIN-pas.