Menu Sluiten

FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ) – Veel gestelde vragen m.b.t. Bewindvoering

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Rechtspraak

– Hoe lang duurt een onderbewindstelling?
Bewind op grond van problematische schulden wordt in beginsel door de kantonrechter uitgesproken voor een periode van maximaal vijf jaar. Het bewind wordt uitgesproken op basis van één van de onderstaande juridische grondslagen;

– verkwisting of problematische schulden

– lichamelijke of geestelijke toestand (medische verklaring meesturen bij het verzoek)

– Welke formulieren van de Rechtspraak zijn er nodig voor een verzoek tot onderbewindstelling?

– Verzoek tot onderbewindstelling

– Plan van aanpak

– Aanvullend Plan van aanpak (alleen van toepassing bij problematische schulden)

– Akkoordverklaringen belanghebbenden (partner of ouders en volwassen broers en zusters indien van toepassing)

– Bereidverklaring bewindvoerder

Bovenstaande formulieren zullen door Q-ratio worden meegenomen naar het intakegesprek. Indien een nieuwe cliënt wenst door te gaan met het verzoek tot onderbewindstelling, zullen wij bovenstaande formulieren invullen en door cliënt(en) laten ondertekenen. Vervolgens zal alle benodigde documentatie verstuurd worden naar de rechtbank welke bevoegd is in de gemeente waarin u woonachtig of gevestigd bent.

– Wanneer eindigt de onderbewindstelling?
Er kan een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Het bewind zal alleen eindigen als de oorzaak – die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag – niet meer bestaat. In het geval van problematische schulden, dienen er dan geen schulden meer te zijn om het bewind te laten opheffen.

Verder eindigt het bewind van rechtswege:

– als de cliënt overlijdt.

– als Bewindvoering door Curatele wordt vervangen.

– Griffierecht
De verzoeker krijgt thuis een nota van “de Rechtspraak”, dit noemt men griffierecht.  Dit zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Indien u de kosten niet zelf kunt betalen, kan Q-ratio dit bedrag voorschieten. U dient dan uiteraard wel een kopie van de nota aan ons te sturen.

Voor meer informatie m.b.t. Bewindvoering verwijzen wij u naar de website van de Rechtspraak: https://www.rechtspraak.nl/onderwerpen/bewind/Paginas/veelgestelde-vragen.aspx

Leefgeld

– Hoe wordt de hoogte van het leefgeld bepaald?
In tegenstelling tot waar veel cliënten vanuit gaan, is er geen wettelijk minimum voor leefgeld. Er zijn wel richtlijnen. Uiteindelijk is de hoogte van het leefgeld afhankelijk van de financiële situatie. De bewindvoerder bepaalt de hoogte voor zijn of haar cliënt(en) gebaseerd op de inkomsten, uitgaven (o.a. vaste lasten) en eventuele schulden. Indien het budget het toelaat, wordt er rekening gehouden met een normbedrag van 50 euro per week voor de eerste persoon. Voor elk gezinslid wat volgt komt er nog 15 euro bij. Voorbeeld: voor een tweepersoonshuishouden geldt dan dus een normbedrag van 65 euro per week. Q-ratio hanteert in principe de onderstaande tarieven.

Eenpersoonshuishouden:                                         € 50,- per week

Tweepersoonshuishouden:                                      € 65,- per week

Gezin met 2 minderjarige kinderen:                         € 80,- per week

Gezin met 3 minderjarige kinderen:                         € 95,- per week

Gezin met 4 minderjarige kinderen:                         € 110,- per week

– Wanneer wordt het leefgeld betaald?
Q-ratio betaalt het leefgeld altijd op vrijdagen uit voor de komende week.

– Extra leefgeld
Aanvragen voor extra leefgeld dienen altijd vóór vrijdag gedaan te worden via ons e-mailadres info@q-ratio.nl. Vanzelfsprekend moet er een goede reden zijn om extra leefgeld te betalen omdat dit buiten het standaard budget valt.