Wat is een mentor?

Een mentor is iemand die uw zorg regelt. Q-ratio is de mentor uit de regio.  De mentor kan u helpen met verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor aanvragen kan via onze website. De betrokkene blijft wel handelingsbekwaam en mag bijvoorbeeld zelf zijn testament laten opstellen.

Bent u op zoek naar een professionele mentor? Via onderstaande button kunt u een bewindvoerder van Q-ratio aanvragen.

Mentor taken

De mentor zoekt uit en blijft doorvragen bij een zorgverlener wat de opties voor u, in uw situatie zijn en bepaalt in overleg met u – of uw familie – wat voor u de beste oplossing is. Uitgangspunt voor de mentor is altijd dat geprobeerd wordt uw zelfredzaamheid zo groot mogelijk te laten zijn, maar wel binnen redelijke grenzen. Hoe meer u zelf nog kunt, hoe plezieriger dat uiteindelijk is. Het beheer van het PGB (PersoonsGebonden Budget) kan onderdeel van de werkzaamheden vormen

Branchevereniging

De mentor is gebonden aan strikte regels welke door de rechtbank zijn opgelegd en welke ook door de rechtbank worden gecontroleerd. Bij ieder lid van Horus, Branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers wordt ook jaarlijks een accountantscontrole verricht door een officiële (gecertificeerde) registeraccountant.

Locatie

Q-ratio is gevestigd in Sassenheim. Wij zijn bewindvoerder voor iedereen die woonachtig is in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Twijfelt u of uw woonplaats in ons werkgebied valt? Neemt u dan contact met ons op.