Menu Sluiten

Mentor

Ook een mentor wordt door de rechtbank benoemd en zorgt voor alle belangrijke zaken rond uw zorg en verzorging. Veel, vooral iets oudere mensen, zijn minder mondig en begrijpen niet altijd wat een zorgverlener zegt of bedoelt. Vaak wordt er in “vaktaal” gesproken, gaat de informatie (veel te) snel en moeten er ook snel beslissingen worden genomen. Als je het dan niet helemaal kunt volgen bestaat het risico dat een foute beslissing wordt genomen, met alle gevolgen van dien. Mocht u een dergelijke situatie herkennen dan is het van belang om deskundige hulp in te schakelen. Meestal zal dat een familielid zijn en dat is een goede zaak. U kent en vertrouwt elkaar en dat is een goede basis voor dit traject. Vaak echter zijn er geen familieleden bereid of in staat om als mentor op te treden.

Het is goed te weten dat Q-ratio een oplossing kan bieden. Q-ratio wordt dan door de rechtbank tot mentor benoemd en zal uw zorgbelangen op de best mogelijke manier behartigen. De mentor zoekt uit en blijft doorvragen bij een zorgverlener wat de opties voor u, in uw situatie zijn en bepaalt in overleg met u – of uw familie – wat voor u de beste oplossing is. Uitgangspunt voor de mentor is altijd dat geprobeerd wordt uw zelfredzaamheid zo groot mogelijk te laten zijn, maar wel binnen redelijke grenzen. Hoe meer u zelf nog kunt, hoe plezieriger dat uiteindelijk is.
Het beheer van het PGB (PersoonsGebonden Budget) kan onderdeel van de werkzaamheden vormen.

De mentor is gebonden aan strikte regels welke door de rechtbank zijn opgelegd en welke ook door de rechtbank worden gecontroleerd. Bij ieder lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) wordt ook jaarlijks een accountantscontrole verricht door een officiële (gecertificeerde) registeraccountant.

De mentor houdt zich niet bezig met uw financiële belangen, dat is een taak voor òf de bewindvoerder, òf de curator.