Vakantiegeld tijdens bewind

Wij krijgen vaak de vraag ‘Wanneer komt mijn vakantiegeld binnen?’ In mei of juni wordt uw vakantiegeld gestort. Hoeveel vakantiegeld er ontvangen kan worden hangt helemaal uw huidige financiële situatie af. In dit artikel zullen wij hier verder op ingaan.

In sommige gevallen kan Q-ratio het vakantiegeld niet (volledig) uitbetalen. Het heeft geen zin om als cliënt boos te worden op de bewindvoerder. De bewindvoerder denkt namelijk in uw belang. Helaas moeten er soms lastige keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld om uw uw budget rond te krijgen, bepaalde rekeningen te betalen of reserveringen te maken wanneer er geen buffer is voor onvoorziene uitgaven.

Beslag op vakantiegeld

Een schuldeiser mag beslag leggen op uw vakantiegeld. Het bedrag wat uiteindelijk wordt uitgekeerd, is afhankelijk van uw schulden. Het bedrag boven de beslagvrije voet wordt uitgekeerd aan de schuldeiser, dus ook het vakantiegeld.
Lees hier informatie over dit onderwerp op Schuldinfo.nl

Vakantiegeld tijdens schuldenregeling

Wanneer u in de schuldsanering zit zal de schuldhulpverlener van de gemeente een VTLB-berekening maken. Deze term staat voor het Vrij te laten bedrag. In deze berekening is ook het Vrij te laten vakantiegeld opgenomen. In overleg met de bewindvoerder kan besloten worden hoeveel vakantiegeld u krijgt doorbetaald.