Curator betekenis

Eigenlijk is een curator zowel bewindvoerder als mentor tegelijkertijd. De curator moet voor bijna elke handeling en beslissing toestemming geven.

Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en persoonlijke zaken kan zorgen. Een curator aanvragen kan daarom verstandig zijn.

Bent u op zoek naar een professionele curator? Via onderstaande button kunt u curator van Q-ratio aanvragen. Daarna neemt Q-ratio contact met u op.

Bewindvoerder, Curator, Mentor

In de eerste plaats is iemand die onder curatele staat handelingsonbekwaam.
Hij of zij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben. In de tweede plaats is iemand die onder curatele is gesteld niet meer “wilsbekwaam.” Dit wil zeggen dat alleen de curator beslissingen voor u mag nemen.

Dit gebeurt dit altijd in goed overleg met u of uw familie (naasten) omdat het uiteindelijk om uw belangen gaat. En die willen wij zo goed mogelijk behartigen.
Via onze website kunt u een curator aanvragen.

Taken curator

Een curator beslist onder ander andere over financiële zaken zoals:

  • geld 
  • goederen

Daarnaast beslist een curator over persoonlijke verzorging zoals:

  • verzorging
  • verpleging
  • behandeling
  • begeleiding
curator administratie
Bureau met rekenmachtine