Curator betekenis

Q-ratio biedt professionele bescherming aan mensen die moeite hebben met het beheren van hun financiële en persoonlijke zaken. Een curator fungeert als bewindvoerder en mentor en is verantwoordelijk voor elke beslissing die genomen wordt. Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u gebruik maken van curatele via Q-ratio. Klik op de knop hieronder om een aanvraag in te dienen en laat Q-ratio u helpen met uw financiële en persoonlijke zaken.

Bewindvoerder, Curator, Mentor

Als iemand onder curatele staat, is hij/zij niet in staat om zelfstandig te handelen en beslissingen te nemen. Een curator neemt beslissingen namens deze persoon en werkt samen met de familie om de belangen te behartigen. Een curator kan worden aangevraagd via onze website.

Taken curator

Een curator beslist onder ander andere over financiële zaken zoals:

  • geld 
  • goederen

Daarnaast beslist een curator over persoonlijke verzorging zoals:

  • verzorging
  • verpleging
  • behandeling
  • begeleiding