Schuldenvrij in 18 maanden


Heeft u er genoeg van om te leven met problematische schulden? Zit u vast in een vicieuze cirkel van afbetalingen en incassokosten? Wees gerust, er is hoop! De nieuwe Schuldsanering biedt kans om uw schulden in 18 maanden af te lossen en daarna met een ‘schone lei’ te beginnen. Q-ratio kan u helpen om schuldenvrij in 18 maanden te worden.


Hoe werkt de nieuwe schuldsanering?

 • Voorwaarden: U moet meer dan €3.000,- schuld hebben en in staat zijn om maandelijks een bedrag af te lossen.
 • Duur: De saneringsperiode is verkort van 36 maanden naar 18 maanden.
 • Afbetaling: U betaalt een vast bedrag per maand, gebaseerd op uw inkomen.
 • Kwijtschelding: Na 18 maanden worden de resterende schulden kwijtgescholden. Dit heet finale kwijting.


Voor wie?

 • Personen met meer dan €3.000,- schuld
 • Personen die te goeder trouw zijn
 • Personen die niet zelfstandig hun schulden kunnen oplossen
 • Personen die bereid zijn om mee te werken

De voordelen:

 • Snel: In 18 maanden schuldenvrij
 • Minder afbetalen: Maximaal €64,- per maand voor personen met een bijstandsuitkering
 • Schone lei: Na 18 maanden een nieuw financieel begin


Hoe werkt het?

 1. Neem contact op met Q-ratio: Wij zijn een ervaren bewindvoerderskantoor en helpen u graag.
 2. Gratis intakegesprek: We bespreken uw situatie, brengen uw schulden in kaart en bekijken of schuldhulpverlening al geschikt is.
 3. Wij bereiden alles voor: We verzamelen alle informatie en stellen een plan op.
 4. De gemeente bemiddelt: De gemeente gaat namens u in overleg met de schuldeisers.
 5. Aflossing: Gedurende 18 maanden wordt een deel van uw inkomen gebruikt voor aflossing.
 6. Schuldenvrij! Na 18 maanden worden de resterende schulden volledig kwijtgescholden.

Maak vandaag nog de stap naar een schuldenvrije toekomst. Q-ratio helpt u graag hiermee.


Belangrijke informatie:

 • De nieuwe wet is in werking getreden op 1 juli 2023.
 • De regeling is bedoeld voor natuurlijke personen (mensen).


Neem contact op met Q-ratio: