Menu Sluiten

Bewindvoerder

Een bewindvoerder wordt door de rechtbank benoemd en is verantwoordelijke voor uw financiële belangen (maar niet voor belangen die met ‘zorg’ te maken hebben).

Er zijn verschillende vormen van bewind, één daarvan is het beschermingsbewind waarbij de aanvraag bij de rechtbank – meestal – door de cliënt zelf of een familielid wordt ingediend. De bewindvoerder kan bewind voeren over al uw financiële zaken of slechts een gedeelte daarvan (b.v. het vermogen). Dit wordt in goed overleg met u, door de kantonrechter, vastgesteld. Het is de taak van de bewindvoerder om over uw financiële belangen te waken en er voor te zorgen dat het vermogen zo veel mogelijk in stand blijft.

Ook zijn er vormen van bewind mogelijk voor mensen met (problematische) schulden of schulden die zijn veroorzaakt door verkwisting. Hier zal de bewindvoerder het beheer over alle financiën van de cliënt krijgen toegewezen door de kantonrechter, dus zowel inkomen als uitgaven (en eventueel vermogen), om te voorkomen dat u meer schulden kunt maken en er voor te zorgen dat de bestaande schulden zoveel mogelijk worden afbetaald.

De bewindvoerder zorgt ook voor zaken als belastingaangifte, het aanvragen van subsidies of toeslagen (huur, zorg, etc.), het meehelpen met aanvragen van een uitkering en eventueel kwijtschelding van lokale belastingen, indienen van PGB-aanvraag en het afsluiten van verzekeringen. Verder behoren contacten met instellingen, het doen van betalingen en het behandelen van de post vrijwel altijd tot de taken van de bewindvoerder. De bewindvoerder houdt zich niet bezig met vragen over zorg, dat is een taak voor òf de mentor, òf de curator.

De bewindvoerder is gebonden aan strikte regels welke door de rechtbank zijn opgelegd en welke ook door de rechtbank streng worden gecontroleerd.
Bij ieder lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomens-beheerders (BPBI) wordt ook jaarlijks een accountantscontrole verricht door een officiële (gecertificeerde) registeraccountant.